บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินงานเฉพาะงานลิฟต์ และงานที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์เท่านั้น ไม่รับงานอื่น เราทำลิฟต์ให้ดีที่สุด และค้นหาเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการลิฟต์ทุกเครื่องที่ดำเนินการโดย High light lift มั่นใจได้ว่าเป็นลิฟต์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์โดยเฉพาะ

ให้การบริการด้านลิฟต์ นำเข้ามาจากญี่ปุ่น และอิตาลี พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ติดตั้งลิฟต์ อย่างครบวงจรทั้งลิฟต์ และ อะไหล่ลิฟต์ที่ได้มาตรฐาน

ให้คำปรึกษาเรื่องลิฟต์ครบวงจร

บริการติดตั้งลิฟต์ทุกชนิด มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษาการออกแบบลิฟต์ การเตรียมสถานที่ และการติดตั้งลิฟต์โรงงาน ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์อาคาร ลิฟต์ตามสั่ง ทั่วประเทศ

บริการออกแบบลิฟต์ให้ฟรี

เราให้บริการออกแบบลิฟต์ฟรี เน้นความทนทาน ใช้งานง่าย วิ่งเงียบ มีความปลอดภัย มีชุดป้องกันลิฟต์ตก งบประมาณพอสมควร พร้อมบริการดูสถานที่เสนอราคาฟรี

บริการออกแบบ ติดตั้งลิฟต์ทุกประเภท

ติดตั้งลิฟต์บรรทุก ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์รถยนต์ ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์แก้ว ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ส่งอาหาร ลิฟต์โรงงาน ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์อาคาร และลิฟต์ตามสั่ง

บริการลิฟต์ครบวงจร ดูดี หรูหรา ปลอดภัย

บริการติดตั้งลิฟต์ใหม่ ดูทันสมัย ใส่ชุดควบคุม และแผงปุ่มกดลิฟต์ใหม่ ด้วยอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้ลิฟต์ ใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวง ช่วยแก้ไขปัญหา ลิฟต์ค้าง ลิฟต์ติดขัด

บริการด้านลิฟต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์
ให้คำปรึกษาเรื่องลิฟต์
บริการออกแบบลิฟต์ฟรี
ติดตั้งลิฟต์ทุกประเภท
ติดตั้งลิฟต์ให้ทันสมัย
บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินงานเฉพาะงานลิฟต์ และงานที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์เท่านั้น ไม่รับงานอื่น เราทำลิฟต์ให้ดีที่สุด และค้นหาเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการลิฟต์ทุกเครื่องที่ดำเนินการโดย High light lift มั่นใจได้ว่าเป็นลิฟต์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์โดยเฉพาะ

ให้การบริการด้านลิฟต์ นำเข้ามาจากญี่ปุ่น และอิตาลี พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ติดตั้งลิฟต์ อย่างครบวงจรทั้งลิฟต์ และ อะไหล่ลิฟต์ที่ได้มาตรฐาน

ให้คำปรึกษาเรื่องลิฟต์ครบวงจร

บริการติดตั้งลิฟต์ทุกชนิด มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษาการออกแบบลิฟต์ การเตรียมสถานที่ และการติดตั้งลิฟต์โรงงาน ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์อาคาร ลิฟต์ตามสั่ง ทั่วประเทศ

บริการออกแบบลิฟต์ให้ฟรี

เราให้บริการออกแบบลิฟต์ฟรี เน้นความทนทาน ใช้งานง่าย วิ่งเงียบ มีความปลอดภัย มีชุดป้องกันลิฟต์ตก งบประมาณพอสมควร พร้อมบริการดูสถานที่เสนอราคาฟรี

บริการออกแบบ ติดตั้งลิฟต์ทุกประเภท

ติดตั้งลิฟต์บรรทุก ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์รถยนต์ ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์แก้ว ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ส่งอาหาร ลิฟต์โรงงาน ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์อาคาร และลิฟต์ตามสั่ง

บริการลิฟต์ครบวงจร ดูดี หรูหรา ปลอดภัย

บริการติดตั้งลิฟต์ใหม่ ดูทันสมัย ใส่ชุดควบคุม และแผงปุ่มกดลิฟต์ใหม่ ด้วยอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้ลิฟต์ ใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวง ช่วยแก้ไขปัญหา ลิฟต์ค้าง ลิฟต์ติดขัด

บริการด้านลิฟต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์
ให้คำปรึกษาเรื่องลิฟต์
บริการออกแบบลิฟต์ฟรี
ติดตั้งลิฟต์ทุกประเภท
ติดตั้งลิฟต์ให้ทันสมัย

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

ติดตั้งลิฟท์ครบวงจร

บริการออกแบบ ติดตั้งลิฟต์ทุกประเภท ติดตั้งลิฟต์บรรทุก ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์รถยนต์ ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์แก้ว ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ส่งอาหาร ลิฟต์ทุกชนิด มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษาการออกแบบลิฟต์ เตรียมสถานที่ และติดตั้งลิฟต์โรงงาน ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์อาคาร ลิฟต์ตามสั่ง 

ศูนย์บริการลิฟต์ครบวงจร

บริการลิฟต์ครบวงจร

ออกแบบลิฟต์ตามสั่ง

ออกแบบลิฟต์ตามสั่ง

โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ

ออกแบบลิฟต์โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ

ติดตั้งลิฟต์ให้ทันสมัย

ศูนย์ให้บริการลิฟต์ครบวงจร ดูดี หรูหรา ปลอดภัย ราคาไม่แพง‎ บริการติดตั้งลิฟต์ใหม่ ดูทันสมัย ใส่ชุดควบคุม และแผงปุ่มกดลิฟต์ใหม่ ด้วยอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้ลิฟต์ ใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวง ช่วยแก้ไขปัญหา ลิฟต์ค้าง ลิฟต์ติดขัด 

ติดตั้งลิฟท์ให้ทันสมัย
ติดตั้งลิฟท์จอดรถ

ติดตั้งลิฟต์จอดรถ Car elevators 

ลิฟต์จอดรถ Car elevators เป็นลิฟต์บรรทุก สำหรับบรรทุกรถยนต์ ผลิตโดยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แข็งแรง และมีความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมลิฟต์แบบชุดไฟโชว์แบบ DOT MATRIX มีความสวยงามและทนทาน ภายในห้องโดยสารผนังหุ้มสแตนเลสแฮร์ไลน์ และหุ้มฟอร์เมก้า เครื่องลิฟต์ใช้มอเตอร์ มิตซูบิชิ หรือ มอเตอร์ฟูจิ (MITSUBISHI OR FUJI) รุ่นที่ใช้สำหรับลิฟต์โดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยครบถ้วน

ติดตั้งลิฟต์แก้ว Glass Elevator

บริการติดตั้งลิฟต์แก้ว Glass Elevator เป็นการติดตั้งลิฟต์ที่ได้รับการออกแบบ ผลิต และพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ให้ความปลอดภัยต่อบุคคลที่โดยสารภายในลิฟต์ ด้วยดีไซน์ และรูปทรงที่สวยงามทันสมัย มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ลิฟต์แก้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกับลิฟต์โดยสารทั่วๆ ไป แต่จะมีความแตกต่างตรงขั้นตอนในการทำตู้ลิฟต์ และการติดตั้งที่ยากกว่า เช่น กระจก ต้องเป็นกระจกที่ได้รับมาตรฐาน 

ติดตั้งลิฟท์แก้ว
ติดตั้งลิฟท์ขนของ

ติดตั้งลิฟต์ขนสินค้า Freight lift

บริการติดตั้งลิฟต์ขนสินค้า ติดตั้งลิฟต์ขนส่งในโรงงาน โกดัง รับติดตั้งลิฟต์บรรทุกสินค้าลิฟต์ขนของลิฟต์ขนสินค้า (Freight lift) เหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้า หรือวัตถุดิบตามคลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า โกดังสินค้าต่างๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินงานเฉพาะงานลิฟต์ และงานที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์เท่านั้น ไม่รับงานอื่น จึงเป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ คือ ทำลิฟต์ให้ดีที่สุด และค้นหาเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการลิฟต์ทุกเครื่องที่ดำเนินการโดย High light lift  มั่นใจได้ว่าเป็นลิฟต์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดตั้ง และออกแบบลิฟต์ - ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส

ใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี ลดอุบัติเหตุ

รอให้ลิฟต์จอดสนิท

รอให้ลิฟต์จอดสนิทก่อนค่อยเข้าลิฟต์ เพื่อป้องกันอันตรายกรณีลิฟต์ขัดข้อง

รอให้คนออกลิฟต์

รอให้คนออกจากลิฟต์ก่อนจึงเดินเข้าลิฟต์ เพื่อไม่ให้ลิฟต์รับน้ำหนักมากเกินไป

ไม่ยืนพิงประตูลิฟต์

เราไม่ควรยืนพิงประตูลิฟต์ เพราะประตูลิฟต์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนัก อาจทำให้เกิดอันตรายได้

ไม่ใช้ลิฟต์ที่คนเกิน

ไม่ใช้ลิฟต์ที่บรรทุกน้ำหนักเกิน หรือจำนวนคนเกินกำหนด เพราะลิฟต์อาจรับน้ำหนักไม่ไหว